Vår historia

Vår historia

 

Sorption AB - ABSORPTION

Fanns det något intresse för att ta tillvara på det spill av restfiber som uppstår vid papperstillverkningen? Stora Enso själva hade ingen möjlighet att själva förädla vare sig produkten eller tanken vidare, utan Rolf fick chansen

 

Man undersökte hur marknaden för absorptionsfibrer såg ut och fann ett patent liggande. Rolf bildar bolaget Sorption AB och köper 1986 patentet med avsikt att marknadsföra en produkt för oljesanering.

 

Ganska snart märker Rolf att marknaden för den sortens produkt är mättad och då föds istället tanken på att använda dessa träfiberrika restprodukter som alternativ till den traditionella kattsanden.

 

Det var en lång och krokig väg att gå eftersom inga jämförbara produkter, fabriker eller projekt fanns som vägvisare. Många tester och försök ledde så småningom fram till dagens produktion.

 

1999 kompletteras råvaran med restprodukter från Stora Ensos anläggningar i Skutskär. Hos Sorption blandas dessa båda produkter, pressas ihop till pellets och avfuktas sedan genom upphettning. Detta färdiga katt- och smådjursströ förpackas och säljs som Toa-Lätt, strö för katt och smådjur.

 

Sedan 17 år tillbaka är även Rolfs döttrar Anna-Cari och Johanna delägare och starka drivkrafter i bolaget. De är ansiktet utåt och sköter allt från marknadsföring till logistik och personalfrågor.

 

I takt med att råvaran blivit bättre och bättre, kunskapen ökat och erfarenheten stärkts är Sorption AB med sin enda produkt Toa-Lätt i dag ett starkt varumärke och en självklarhet på hyllorna i zoo-butiker och mataffärer runt om landet.

© SORPTION AB 2016 Bultvägen 1 | 813 21 Hofors | Tel: 0290-230 70 | Fax: 0290-236 70 | info@sorption.se