Miljön

Vi bryr oss om miljön

Miljö

 

Miljöhänsyn genomsyrar både verksamheten och tillverkningsprocessen, från råvara till förpackning. Medvetandet kring miljöfrågor och tankar kring vår närmiljö uppmuntras bland alla medarbetare och präglar vårt dagliga tänk.

 

REPA

 

Vi är anslutna till REPA och fullföljer därigenom vårt producentansvar för de förpackningar vi skickar ut.

 

Genom detta rikstäckande återvinningssystem uppfyller vi producentansvaret både fysiskt - genom insamling och återvinning och genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

 

Miljöcertifikation

 

Vår råvarutillverkare Stora Enso är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och jobbar ständigt med att reducera sin miljöpåverkan i fabrikerna. Bland annat arbetar de ständigt fram nya kontrollsystem för luft- och vattenutsläpp. De finner även ständigt nya sätt att återvinna restprodukter.

 

Ett naturligt val!

 

Toa-Lätt är en återvunnen restprodukt och är en del i ett naturligt kretslopp. Ströet är komposterbart och gjort av rena pappersfibrer utan tillsatser. Ströet kan efter användning med fördel läggas i trädgårdskomposten och förpackningen sorteras som papper.

 

Toa-Lätt strö är ditt bästa miljöalternativ på marknaden.

© SORPTION AB 2016 Bultvägen 1 | 813 21 Hofors | Tel: 0290-230 70 | Fax: 0290-236 70 | info@sorption.se